GALIZA

Comités Abertos de Faculdade, escola de patriotas

Vieiros (o portal galego para internet) .- http://www.vieiros.com

Galiza Nova con Timor Leste.- https://members.tripod.com/galiza_nova/

PNG-PG http://www.png-pg.org

Biografia do cipaio traidor Fraga Iribarne.- http://www.airtel.net/hosting/morell

BNG.- http://www.bng-galiza.org

BNG-emigración.- http://www.geocities.com/Eureka/Park/9767/

BNG-Ames.- http://www.multimania.com/bngames

Galiza Nova-Euskadi.-

http://www.geocities.com/Eureka/Enterprises/5441/gneusk.html

Confederación Intersindical Galega (CIG).- http://www.galizacig.com

CIG-Administración Autonómica.- http://www.arrakis.es/~cig.aa.sc/

Sindicato Labrego Galego (SLG).- http://www.corevia.com/silaga

A Nosa Terra.- http://www.anosaterra.com

Comités de Solidariedade con América Latina (COSAL).-http://www.hedra.es/cosal/

Liga Céltica Galaica.- http://www.umoncton.ca/soeler/galiza/galiza_lcg.htm

Galiza Celta.- http://www.simil.com/galizacelta

Galiza-Breizh.- http://www.umoncton.ca/soeler/galiza/galiza_breizh.htm

Música Folk e Tradicional de Galiza.- http://www.lanzadera.com/musicagalega/

Empacadora Non (páxina en contra da empacadora en Vilaboa e do plano Sogama).- http://www.arrakis.es/~franeg/

Lástima de Bois (rapaces e rapazas antitaurinos na Festa das Peñas de Pontevedra).- https://members.tripod.com/~lastima/

A Mesa pola Normalización Lingüística.- http://www.interbook.net/colectivo/amesanl/inicio.html

Galego21.- http://www.galego21.org

Ciberirmandades da Fala (grupo creado para reivindicar o uso do galego na rede).- http://valbuena.fis.ucm.es/~camilor

Extranxeiro

EAJ-PNV.- http://www.eaj-pnv.com

Euskal Herritarrok.- http://www.euskal-herritarrok.org

Eusko Alkartasuna.- http://www.euskoalkartasuna.es

EGI. Eusko Gaztedi (mocidades do PNV).- http://www.egi.es

Rede Basca Vermella (con versión en galego).- http://www.basque-red.net

PCP.- http://www.pcp.pt/index.html

Sinn Fein.- http://www.sinnfein.ie/

Scottish National Party (partido nacionalista escocés).- http://www.snp.org.uk

Plaid Cymru (partido nacionalista galés).- http://www.plaidcymru.org

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).- http://erc-cat.org

CDC.- http://www.convergencia.org

UDC.- http://www.unio.es

Guerra nos Balcáns.- (sobre a agresión imperialista a Xugoslávia).- http://www.kosovo.net/

Celtic (todo o mundo Celta, con posibilidade de facer e-mail ráncio de balde, a ranciada entre as ranciadas).-http://www.celtic.com

Conceyu Xoven (nacionalistas leoneses, que seica tamén che hai).- http://surf.to/conceyu/

voltar á páxina principal

Voltar á páxina principal